Dopisz odpowiednie słowo

Pobierz

Wynotuj wszystkie wyrazy z rz wymiennym znajdujące się na planszy.. W każdym wyrazie pochodnym oddziel temat slowotworczy od formantu.. Wpisz nowy tekst w polu Zamień.. Są to .. b) Stanowią podstawowy substrat oddychania komórkowego, ich rozkład jest związany z wyzwoleniem energii.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.Do podanych wyrazów dopisz odpowiednie czasowniki: do ojczyzny,ojczyznę,dla ojczyzny,za ojczyznę.. Kliknij obszar, w którym można pisać.. 2011-08-28 19:45:38; w puste miejsca wpisz a,the lub (-)?. Są to .. c) Ich cząsteczki składają się z aminokwasów i są podstawowym materiałem budulcowym nazywamy je .Szkoła podstawowa Biologia Uzupełnij zdania, dopisz odpowiednie słowa.. Aby zaktualizować wszystkie wystąpienia jednocześnie, wybierz pozycję Zamień wszystko.5 Wpisz do diagramu odpowiednie wyrazy z ó. Zapisz rozwiązanie, a następnie sprawdź, w których słowach wpisanych do krzyżówki występuje o niewymienne.. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, tworzą kategorie znaczeniowe.Do podanych wyrazów dopisz w odpowiednie miejsca wyrazy podstawowe i pochodne.. losy bohaterów, które wzruszają - gra aktorska, która porywa - dekoracje, które zachwycają - dziura, którą ktoś zaszył - .. C. Ucieszyły mnie usłyszane wczoraj słowa.. - liczby słownie .. Dopisz słowa odpowiadające zbiorom, wymienionych wyrazów: .Wpisz odpowiednie słowo..

Klikněte ...Wpisz odpowiednie słowo.

Aby otrzymać losowe słowa, wystarczy kliknąć przycisk Generuj.. Im więcej kliknięć, tym więcej .Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Dopisz odpowiednie słowa lub wyrażenia,tak aby powstały przenośnie.. Przykład: palić -> za/palić ->zapal/ny ____ ->____-> przemilczenie ____-> kupiec->____ Dorosły->____->____ ____->____-> senność ____-> sernik->____ Błagam 50 punktów daje Odpowiedź GuestSłowo odpowiedni posiada 229 synonimów w słowniku synonimów.. 2011-01-08 19:08:51; Wpisz w puste miejsca odpowiednie formy rzeczowników w podanych nawiasach.. Są to .Można je znaleźć w podręcznikach szkolnych, w książkach do nauki języków obcych, w gazetach czy też specjalnie im poświęcanych wydawnictwach.. słownik, słówko, słowny, słowo, słowniczekDopisz odpowiednie imiesłowy przymiotnikowe.. Słowa pojawią się na dole, tuż pod przyciskiem w tabeli.. .mówić .pisać .czytać .znaczyć .malować .prosić .pisany .pyszny .jechać .trzymać 4. w jaki sposób marek edelman mówił o powstaniu zredaguj sms w którym poprosisz adresata o zakup podanych produktówWpisz słownie - liczby - Wpisz brakujące liczby - Wpisz słownie liczbę- liczby trzycyfrowe - Liczby słownie - Wpisz brakujące wyrazy.. Kliknij słowo podkreślone.Wpisz właściwy zaimek osobowy w bierniku.. .Wpisz w odpowiednie miejsca słowa z ramki i dopisz do nich wyrazy podstawowe..

Brakujące słowo.

Piotrekwesola @Piotrekwesola.. Każdego przypadka możesz użyć tylko raz .. a) Są składnikiem błon komórkowych i źródłem energii, budują warstwę podskórną.. Username * E .wpisz w lukę odpowiednie słowo z refrenu a następnie dokończ zdanie osoba mówiąca w wierszu porównała osoby które chcą dorosnąć do Nawigacja wpisu.. Synonimy słowa odpowiedni: właściwy, stosowny, należyty, adekwatny, trafny, poprawny, prawidłowy, pasujący, zgodny, dobry, słuszny, przyzwoity, zdatny, nadający się, dostosowany, godziwy, optymalny, dostateczny, porządny, dopasowany, celny,Do każdego z nich dopisz w zeszycie odpowiednie słowo z r, aby uzasadnić pisownię.. D.Te krzyczące kolory zostały nie najlepiej dobrane.. 2013-04-27 10:44:37; Wpisz w puste miejsca nazwy rzeczy 2011-11-08 18:32:54; wpisz w odpowiednie .Zadanie 3 Zadanie 6 Zadanie 5 Znajdź w wężu wyrazowym odpowiednie słowa, aby uzupełnić poniższe wyrażenia.. 3.Na telefonie lub tablecie z Androidem otwórz aplikację, w której można pisać, np. Gmaila lub Keep.. Krzyżówki mogą mieć przeróżne formy, kształty czy rozmiary, ale zasada jest zawsze ta sama - na podstawie podanego krótkiego hasła należy znaleźć odpowiednie słowo, czy też wyraz, będący odpowiedzią.Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pochodne..

Otocz te słowa pętlą.Wpisz odpowiednie słowo.

Są to .. b) Stanowią podstawowy substrat oddychania komórkowego, ich rozkład jest związany z wyzwoleniem energii.. Klasa 2 Klasa 3 Polski czasowniki Czytanie.. Wpisz w odpowiednie miejsca słowa z ramki i dopisz do nich wyrazy podstawowe .Wpisz odpowiednie słowa: 1.. Register NowĆWICZENIA ZE SŁOWOTWÓRSTWA 1.. Podane zdania przekształć tak, aby zastąpić podkreślony .Umożliwia generowanie słów trzech typów: rzeczownik, przymiotnik i czasownik.. Wybierz pozycję Zamień.. .wpisz podane wyrazy w odpowiednie miejsca w tabeli tak aby utworzyły rodzinę wyrazów Określ do jakich części mowy należą wpisane słowa 1 baśniowo 2 baśń 3 .. w odpowiednie miejsca w tabeli tak aby utworzyły rodzinę wyrazów Określ do jakich części mowy należą wpisane słowa 1 baśniowo 2 baśń 3.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. armata- piec- wystrzały- płomienie-".. wg Ksobczynska1974.. Wpisz odpowiednie formy liczby mnogiej rzeczownika brat.. Liczby - test .Wpisz do diagramu odpowiednie wyrazy z o następnie wykonaj ilustrację która pomoże ci zapamiętać pisownie słowa będącego rozwiązaniem krzyżówki.. Question from @Piotrekwesola - Szkoła podstawowa - Polski..

Wpisz słowo, które chcesz dodać.

Klasa 2 Klasa 3 Polski czasowniki Czytanie.. Uzupełnij zdania informacjami o sobie.. Wybieraj pozycję Znajdź następny, aż znajdziesz wyraz, który chcesz zaktualizować.. W luki należy wpisać nazwy potraw lub produktów spożywczych.. Podane wyrazy wpisz w odpowiednie miejsca, ustalając, który wyraz jest podstawowy, a który pochodny.. a) Są składnikiem błon komórkowych i źródłem energii, budują warstwę podskórną.. Zyczenia - wpisz brakujące słowo Brakujące słowo.. Utwórz je za pomocą przedrostków: "na", "do", "prze"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt