Metody serwowania potraw pdf

Pobierz

Do serwowania tortu weselnego przy użyciu wózka kelnerskiego należy zastosować metodę A. angielską.. 3 ustawy z dnia 7. września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).. Menu śniadaniowe - nakrywanie stołu do śniadania wiedeńskiego, wzmocnionego.. 25 Ćwiczenia: Rodzaje zakąsek - techniki podawania do określonego menu.. Okre ślenie warto ści od żywczej i u żytkowej surowców.. Proporcje składników.. Podstawowe wiadomości o zakładach gastronomicznych.. Urz ądzenia grzejne.W gastronomii, oprócz tradycyjnego systemu przygotowania dań z surow- ców świeżych serwowanych konsumentowi bezpośrednio po przygotowaniu (gotowaniu, pieczeniu, smażeniu) lub po krótkim przetrzymywaniu na gorąco (w bemarze lub pod promiennikiem), znane są metody wytwarzania żywności z rozdzieleniem produkcji od obsługi.. 26.dobiera metody serwowania potraw w zależności od rodzaju potrawy, rodzaju uroczystości, rodzaju zamówienia; dobiera metody i techniki serwowania napojów zimnych i gorących.. § 1 Procedura określa zasady wydawania i korzystania z posiłków w Niepublicznym Przedszkolu Trampolina, ul. Do metod kulinarnych zaliczamy: gotowanie, smażenie, pieczenie, duszenie, grillowanie, blanszowanie.. Nazywana jest również metodą amerykańską lub talerzową.. dania serwuje z prawej strony konsumenta.. Typ A (metoda pełna)- kelner nakłada z półmiska danie gościom na talerze za pomocą widelca i łyżki ( serwowanie kelnerskie) 2.Metody serwowania dań zasadniczych ..

Metody serwowania.

Dobór sztućców.. Wybór województw nie był przypadkowy, do badania wybrano te województwa, .. i serwowania potraw w barach bistro, a także czystości pomieszczeń, z uwzględnie-niem wykształcenia respondentów (rys. 7), dowiedziono, że klienci z wykształceniemSerwowanie potraw.. Wanilia: aromatyczna, delikatny zapach, ma formę strąka, najbardziej aromatyczne są nasiona, używana do potraw słodkich i cukierniczych Kardamon:zasady eksploatacji urządzeń do sporządzania napojów • przestrzegać instrukcji obsługi danego urządzenia, • wykorzystywać urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, • pamiętać o zasadach właściwej obsługi urządzeń elektrycznych, • systematycznie konserwować urządzenia, • po zakończeniu pracy myć urządzenie odpowiednimi środkami, • stosować …Procedura serwowania posiłków w Niepublicznym Przedszkolu Trampolina Podstawa prawna: art. 67a ust.. Zasada ta tyczy się również napojów w szklankach, filiżankach oraz kieliszkach.Sposoby trzymania sztuéców przez kelnera podczas serwowania sq nastçpujqce: uchwyt szczypcowy phski, tzw. normalny (ryc. 7.4), stosowany do nakladania plaskich, dajacych sie latwo trzymaé potraw, takich jak wedlina, pieczeó, steki itp.; przy naklada- niu potraw IyŽka skuŽy do pobierania, widelec zaš do przytrzymywania;53..

sporz ądzanie potraw bezmi ęsnych.

D. rosyjską.podawania potraw i napojów; 9) nakrywa stół zgodnie z zamówieniem gości; 10) sporządza potrawy i napoje w obecności gości; 11) ocenia jakość oraz estetykę potraw i napojów; 12) dobiera metody serwowania potraw i napojów; 13) wykonuje usługi kelnerskie podczas przyjęć okolicznościowych oraz imprez poza zakładem gastronomicznym;- Komponuje danie zgodnie ze współczesnymi zasadami serwowania potraw w odpowiednio dobranym naczyniu; - Ocenia organoleptycznie jakość produktu finalnego i omawia jego ewentualne wady.. Ciasta z kolei najczęściej ustawia się na platerze, obok której znajdować powinna się .Metodyka ćwiczeń Zadaniem stawianym studentom w ramach ćwiczeń jest opracowanie projektu .. • dobór urządzeń i sprzętu stosowanych do produkcji i transportu potraw, • sposób serwowania (gami), • wyniki oceny sensorycznej, • opracowanie planu HACCP, • określenie wartości odżywczej 1 0 0 g opracowanej potrawy,metodą ankietową z wykorzystaniem opracowanego dla potrzeb badania kwestionariu-sza.. ęcie z Waszych ćwiczeńKelner zawsze podchodzi z lewej strony gościa.. Zakąski - menu zakąskowe - dobór zastawy stołowej i sztućców.Dekoracja stołu.. Budynie, warzywa nadziewane.. - bardzo elegancki sposób serwowania - można serwować wszystkie dania - można tranżerować i flambirować - wymaga bardzo fachowego personelu - wymaga zaangażowania kilku osób do obsługi Przećwicz wraz z kolegami i koleżankami wszystkie wspomniane metody serwowania..

... gastronomicznym, dekorowania i serwowania potraw.

Potrawy dietetyczne i wegetariańskie - sporządzanie i sposoby ekspediowania.. Ćwiczenia.. Efekty uczenia się .dobrać metody serwowania potraw i napojów do menu śniadaniowego; przygotować pomieszczenie do przyjęcia gości; zaplanować dekorację sali konsumenckiej; zadbać o prezencję i higienę osobistą; przewidzieć skutki nieprzestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych .. Istnieją dwa typy serwisu: 1.. Wielko ść porcji.. 119) dobiera metody serwowania potraw i napojów, 10) serwuje potrawy: dba o jakość i estetykę serwowanych potraw, serwuje potrawy zgodnie z zasadami, 11) serwuje napoje bezalkoholowe, 12) serwuje napoje alkoholowe: stosuje przepisy prawa i standardy wewnętrzne dotyczące serwowania alkoholi, krzewi kulturę picia napojów alkoholowych,Potrawy z kuchni obcych narodów - sporządzanie i sposoby ekspediowania.. Polega ona na podawaniu klientowi wyporcjowanych dań zarówno na talerzach płytkich, jak i w głębokich, bulionówkach czy kociołkach.. Przyprawy w gastronomii to podstawa udanej potrawy scharakteryzuj poniższe przyprawy uwzględniając ich charakterystyczne cechy.. Wyróżnia się: 1.Z języka francuskiego na sztukę dekorowania potraw i naczyń, na których są podane, przyjęła się nazwa garnirowanie ( garnir - ozdabiać), a dodatki, którymi zdobi się potrawę zwie się garnirunkiem..

Uzupełnianie warto ści białkowej w potrawach jarskich.

Metody serwowania potraw i napojów Zadania do samodzielnego wykonaniaJedna z najpopularniejszych, a zarazem najprostszych form serwowania potraw.. Potrawy sporządzane są z wykorzysta-niem technik: gotowania, pieczenia (powolnego, w niskiej temperaturze), smażenia (w wodzie, po dodaniu cukru owocowego możliwe jest smażenie w temperaturze 120°C), sferyfikacji, żelifikacji.Spis treści 1.. Gospody 3b, 80-344 GdańskKażdemu rodzajowi deseru odpowiada naczynie, które służy do serwowania tego dania.. Metody serwowania potraw i napojów2.Metody sporządzania potraw i napojów są to czynności związane ze zmianą właściwości surowców i półproduktów prowadzące do otrzymania produktu o pożądanych cechach, nadającego się do konsumpcji.. niemiecką.. Kluczem do prezentacji potraw jest zmysł wzroku, dlatego też ładnie ozdobiona potrawa, lub udekorowany półmisek podnoszą smak .Przenoszenie tac i zastawy stołowej, metody serwowania Podawanie potraw Organizacja przyjęć okolicznościowych Systemy rozliczeń kelnerskich II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nieKuchnia molekularna to nowa metoda sporządzania, serwowania potraw.. Rodzaje śniadań - techniki podawania do określonego menu.. Tak więc desery gorące podaje się na przykład na półmiskach oraz na talerzach, desery zimne w kompotierkach lub w pucharkach, zaś owoce układa się na tackach.. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt