Napisz po dwa przykłady jadalnych przez człowieka stawonogów i mięczaków

Pobierz

Pewne gatunki są wysoko cenionymi przysmakami.Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 1.8; 4.3; 4.4; 4.11; 4.14 wymienia miejsca, w których żyją zwierzęta (A); podpisuje na ilustracji parzydełkowce, płazińce, nicienie, pierścienice, stawonogi (B); wymienia miejsca, w których żyją mięczaki (A); podpisuje na rysunku części ciała ryby (B); rozpoznaje .13) przedstawia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka; 14) wymienia charakterystyczne cechy strunowców na przykładzie lancetnika.. Owady posiadają głowę, tułów i odwłok, a skorupiaki i pajęczaki - głowotułów i odwłok.. Gromada: Ślimaki - zwierzęta wodne lub lądowe.. Małże przyczyniają się do oczyszczania wody poprzez odfiltrowywanie z niej cząstek materii organicznej.U stawonogów i mięczaków występuje już prymitywne, workowate serce.. Mięczaki należą do najbardziej "udanych projektów" natury.. Uszkadzają różnego typu urządzenia drewniane, które są zanurzone w wodzie.. przedstawia poziomy organizacji ciała zwierząt.. Znaczenie stawonogów w życiu i gospodarce człowieka: Owady (Insecta): - Przenoszą choroby zakaźne.. PO okrążeniu wszystkich tkanek krew wraca z powrotem do tych naczyń a z nich do serca.Przedstawiciele: Szczeżuja wielka, sercówka jadalna, omułek jadalny, ostryga jadalna, groszkówka pospolita.. Spotyka się je zarówno w wodzie, w powietrzu, jak i na lądzie oraz w glebie..

Podaj po kilka przykładów: parzydełkowców płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów i mięczaków.

brak układu oddechowego; u pasożytów wewnętrznych ?. Są to białka złożone zawierające różne metale w swoich grupach niebiałkowych.. Stawonogi tworzą najliczniejszy i najbardziej zróżnicowany typ w świecie zwierząt.. - parzydełkowce: s - Pytania i odpowiedzi - Biologia.. Logowanie .. Ułóż i zapisz po 3 zdania: a) współrzędne, b) podrzędne i nazwij ich rodzaje.Stawonogi Ekologia Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień.. (Świdrowce, Zarodziec malaryczny, Tężec) - Stanowią zagrożenie dla człowieka.. Tagmy - są to odcinki ciała ( większe niż segmenty), z których zbudowane są stawonogi.. mają zastosowanie w medycynie.. Głowonogi są ewolucyjnie bardzo starą grupą .Stawonogi (Arthropoda, z gr.. Zachowując wspólny podstawowy plan budowy ciała wytworzyły ogromne bogactwo form.. Znanych jest około 70 gatunków tarczkonogów.. Żyją we wszystkich warunkach środowiskowych, na całej kuli ziemskiej.. Podaj nazwę pierwiastka (pierwiastków), których brak mógłby uniemożliwiać prawidłowe wytwarzanie wyżej wymienionych barwników.BIOLOGIA KLASA VI.. wyjaśnia, czym różnią się zwierzęta kręgowe od bezkręgowych.. (Szerszeń) - Grają ważną rolę w łańcuchuStawonogi to zwierzęta o segmentowanym ciele i członowanych odnóżach, których elementy są połączone za pomocą stawów.. Jej szarobrązowe, spłaszczone .Pierwszy , występujący m.in. u pierścienic, mięczaków , stawonogów i robaków płaskich polega na tym że , prausta przekształcają się w otwór gębowy..

Zbiór zadańPozytywna i negatywna rola mięczaków: 1.

Zapisz si ę Wypisz .1) podaje przykłady chorób genetycznych człowieka wywołanych przez mutacje genowe (mukowiscydoza, fenyloketonuria, hemofilia, ślepota na barwy, choroba Huntingtona); 2) podaje przykłady chorób genetycznych wywoływanych przez mutacje chromosomowe i określa te mutacje (zespoły Downa, Turnera i Klinefeltera).Mięczaki (Mollusca, łac. molluscus 'miękki') - typ zwierząt, drugi najliczniejszy po stawonogach (Arthropoda), obejmujący około 130 tysięcy żyjących gatunków.Odznaczają się olbrzymią różnorodnością morfologiczną i zróżnicowaniem rozmiarów.. Charakterystyczne dla nich jest niesymetryczne ciało.. W jednym z plemion indiańskich szczęki mrówek działają jak klamry ściągające rany;Typ mięczaków obejmuje około 70 000 żyjących gatunków.. morfologicznych.. Nie potrafi dobrze pływać, bytuje wśród gęstych roślin przybrzeżnych na niewielkich głębokościach.. Uczeń: 1) wymienia cechy charakterystyczne ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków w powiązaniu ze środowiskiem i trybem życia;wisk zamieszkiwanych przez mięczaki • określa tryb życia ślimaków • przedstawia znaczenie śli ­ maków w przyrodzie i dla człowieka • podaje główne cechy budowy zewnętrznej mięczaków • przedstawia wspólne cechy budowy zewnętrznej ślimaków • wymienia cechy umożliwiające mięczakom opanowanie śro ­ dowiska wodnegoDwa ostatnie owady są owadami pożytecznymi dla człowieka w wyjątkowy sposób, gdyż ich działanie przynosi bezpośrednie korzyści człowiekowi..

Odżywiają się roślinami uprawianymi przez człowieka.

Szacuje się, że na przestrzeni minionych epok geologicznych żyło ich trzy razy tyle.. Roślinożerne, drapieżne lub pasożytnicze.. Każdy podtyp jest niezwykle istotny dla utrzymania równowagi ekologicznej oraz w gospodarce człowieka.Nauczę się identyfikować nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z grup poznanych na poprzednich lekcjach, na podstawie jego cech.. (Szerszeń, Pluskwiak krwiopijca) - Przyczyniają się do niszczenia hodowli roślinnych.. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków.Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się - w zależności od źródła - od kilkunastu tysięcy (np.Wśród mięczaków zauważyć można duże zróżnicowanie w aktywności, a co za tym idzie, i budowie układu krążenia.. Stawonogi są zwierzętami, które opanowały wszystkie środowiska.. Część odnóży jest przystosowana do poruszania się .układy: jamochłonów(1), płazińców(2), nicieni(3), pierścienic(4), mięczaków(5), stawonogów(6), szkarłupni(7) układ oddechowy:1. wymiana gazowa na drodze dyfuzji;2. wymiana gazowa bezpośrednio przez powierzchnię ciała ?. Ich układ krążenia zbudowany jest z naczyń krwionośnych, które transportują krew z serca do specjalnych szczelin, skąd jest ona rozprowadzana po całym organizmie..

podaje przykłady zwierząt kręgowych i bezkręgowych.

Na głowie czułki, na końcu których znajdują się oczy.Głowonogi (Cephalopoda, z gr.. kephalē - głowa + pous - noga) - gromada dwubocznie symetrycznych, morskich mięczaków o prostym rozwoju, nodze przekształconej w lejek, ramionach otaczających otwór gębowy, chitynowym dziobie i całkowicie zrośniętym płaszczu otaczającym organy wewnętrzne.. oddychanie beztlenowe;3. brak układu oddechowego; oddychanie beztlenowe u pasożytów lub wymiana gazowa .. Skorupiaki to stawonogi żyjące głównie w wodzie.1.. Drugi typ rozwoju polega na tym, że z praust powstaje ostatecznie otwór odbytowy , zaś otwór ustny tworzony jest na nowo.Znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka Napisano: 17.02.2015 16:16 Stawonogi to najliczniejsza grupa systematyczna zwierząt, dzieląca się na kilka podtypów, w tym na skorupiaki.. Rejestracja.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Poszukują pokarmu w nocy, zeskrobując wposażoną w ząbki tarką glony i inny materiał roślinny.. Płoszczyca szara ( Nepa cinerea ), zwana "skorpionem wodnym", jest drapieżnikiem żyjącym w Polsce w wodach stojących.. definiuje pojęcia komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm.Stawonogi.. Niektóre mięczaki są żywicielami pośrednimi pasożytów.. wymienia wspólne cechy zwierząt.. Cechą szczególną stawonogów jest budowa odnóży podzielonych na człony, które są połączone stawami.. Spośród sześciu znanych gromad mięczaków, przytłaczającą większość gatunków skupiają małże, brzuchonogi i głowonogi.Ślimaki - należy do niej 70% gatunków mięczaków, wyróżnia się trzy podgromady ze względu na rodzaj i położenie narządów oddechowych, wyodrębniona głowa, noga z podeszwą i worek trzewiowy okryty muszlą, na głowie czułki (lądowe - dwie, morskie- jedna), pęcherzykowate oczy, żywią się pokarmem roślinnym ale np. stożki .. Zwierzęta kręgowe.. Mamy tutaj przykłady zarówno charakterystycznego dla bezkręgowców układu otwartego (np. u ślimaków), jak i zaawansowanego anatomicznie i funkcjonalnie układu krążenia (u aktywnych i szybkich głowonogów).Segmenty ciała łączą się w większe odcinki, nazywane tagmami.. W królestwie zwierząt.. Mają ciało pokryte chitynowym oskórkiem, podzielone na głowę, tułów i odwłok (u owadów) lub głowotułów i odwłok (u skorupiaków i pajęczaków).. Żyją zarówno na lądzie, jak i w wodzie.Badaniem mięczaków zajmuje się malakologia.Zadania maturalne z Biologii Tematyka: anatomia i fizjologia kręgowców oraz strunowców.. Liczba opisanych gatunków stawonogów przekracza milion, co stanowi trzy czwarte .Przykłady mięczaków występujących w jeziorach !. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008. .. Zapoznaj się z materiałem do lekcji "Różnorodność zwierząt" - część 3 "Świat bezkręgowców" z Epodręcznika.. Zwierzęta te nazywane są pierwoustymi.. Po stronie brzusznej w bruździe jest sześć lub więcej par skrzeli, za pomocą, których chitony oddychają.. Książki Q&A Premium.. Mają od 1 cm do ponad 20 m długości.. Są źródłem pokarmu dla wielu zwierząt, głównie ryb, ptaków, ssaków, rzadziej płazów i gadów, a także takich bezkręgowców, jak ślimaki, skorupiaki i rozgwiazdy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt