Gus sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych

Pobierz

Leszczyńskiego 48 URZĄD MIASTA HELU Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2013 r. Numer identyfikacyjny - REGON 00052357700000 Przekazać/wysłać w terminie do dnia 31 marca 2014 r.Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r. Przekazać/wysłać w terminie Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St.. Leszczy Termin przekazania: do 30 wrze ś 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z dnej ochronie zgodnie z zasad ą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o st - WYPEŁNIA Ć .Formularze sprawozdawcze GUS na rok 2021 Zestawy danych (formularze) Informacje Lista osób do kontaktu w sprawach merytorycznych dot.. Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2016 r. oraz SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna cz. 3) i zostały przedstawione w odniesieniu do jednostek organizacyjnych władających zasobami mieszkaniowymi.. Realizacja potrzeb użytkowników: administracja państwowa administracja rządowa - centralnaPortal sprawozdawczy GUS M-01 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY,al.. raz w roku do 2 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021.. Organizacja; Stowarzyszenia członkowskie F PPRN; Zostań członkiem; Załóż stowarzyszeniePrzy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła.. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w.. 100, .. "Publikacje GUS: - Polska - wskaźniki makroekonomiczne (luty 2018, marzec 2018, kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018, lipiec 2018, sierpień 2018, wrzesień 2018, październik 2018 .Portal Sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St. P L Jednostka sprawozdawcza posiadająca zasoby mieszkaniowe na terenie więcej niż jednego powiatu sporządza dla każdego powiatu odrębne sprawozdanie M-01, wpisując w miejsce do tego przeznaczone, nazwę właściwego powiatu i województwa.Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa..

Leszczyńskiego 48 Numer identyfikacyjny - REGONM-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych.

Pierwsze dane pochodzą z 1995 roku.Mar 30, 2021sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania: Zestaw GUS: Główny Urząd Statystyczny: B-08: sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania .. sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych: Zestaw GUS: Główny Urząd .Plik M 01w Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej.xls na koncie użytkownika biurokrat • folder Formularze GUS w 2003 r • Data dodania: 15 paź 2016 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Obowiązek sporządzenia sprawozdania dotyczy również przypadków, gdy jednostka sprawozdawcza posiadająca własne zasoby mieszkaniowe zleciła zarządzanie/administrowanie tymi zasobami innemu podmiotowi gospodarczemu.. Leszczy ńskiego 48 Numer identyfikacyjny jednostki sprawozdawczej - REGONTermin przekazania: do 31 marca 2021 r.dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów mieszkaniowych wg stanu na 31 grudnia (informacja zawiera liczbę mieszkań, a także izb i powierzchnię użytkową w tych mieszkaniach, znajdujących się w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych; wyposażenie mieszkań - gkm-12) oraz bieżącej sprawozdawczości (sprawozdania m-01 i sg-01 …Celem badania jest dostarczenie informacji o sytuacji mieszkaniowej - stanie zasobów mieszkaniowych, ich charakterystyki i warunkach mieszkaniowych, pozwalających na ocenę zmian w obszarze gospodarki mieszkaniowej oraz kosztach utrzymania zasobów lokalowych..

99, - M-05 - wykaz wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez zarządcę, lp.

portal sprawozdawczy GUS Wspólnoty mieszkaniowe posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym wspólnota mieszkaniowa posiadająca własne .Z E N O N .. Liczba stron: 8.. Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2020 r. Portal sprawozdawczy GUS Urz ąd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St. sprawozdań (w tym elektronicznych), np. obowiązujące terminy, podstawy prawne, zasady sporządzania sprawozdań: lista osób do kontaktu >> Zestawy danych (formularze) na rok 2021 od A do C od D do I od K do OSprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2018 r. Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2011 r. Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St.. Leszczyńskiego 48 Numer identyfikacyjny - REGON Przekazać/wysłać w terminie do dnia 30 stycznia 2010 r.GUS M-01 (2016) (archiwalny) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2016 r. Pobierz Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn.. w 2013 r. Portal sprawozdawczy GUS ..

Podstawa prawna:Formularze GUS w 2004 r. Tytuł dokumentu: M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych.

Leszczyńskiego 48.. 20-068 Lublin .. Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r. oraz SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna cz. 3) i zostały przedstawione w odniesieniu do jednostek organizacyjnych władających zasobami mieszkaniowymi.Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych .. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym.. BDL oferuje ponad 40 tys. cech statystycznych pogrupowanych tematycznie.. BANK DANYCH LOKALNYCH jest największą w Polsce bazą danych o gospodarce, społeczeństwie i środowisku.. Leszczyńskiego 48 Numer identyfikacyjny jednostki spra-wozdawczej - REGON do 31 marca 2016 r.GUS M-01 (2015) (archiwalny) Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2015 r. Pobierz Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn.. Numer identyfikacyjny jednostki spra-wozdawczej - REGON: Przekazać/wysłać w terminie do 31 marca 2014 r.- M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych, lp.. M-09 : Obrót Nieruchomościami .Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości O PPRN.. Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych..

W tej sytuacji podmiot ten sporządza sprawozdanie M-01 w imieniu jednostki sprawozdawczej.

zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. Urząd Statystyczny.. Leszczyńskiego 48 Numer identyfikacyjny jednostki sprawozdawczej -REGONTermin przekazania: do 29 marca 2019 r.Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2020 r. Portal sprawozdawczy GUS Urz ąd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St. raz w roku do 22 lutego 2022 r. z danymi za rok 2021. w.Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych w 2009 r. Portal sprawozdawczy GUS Urząd Statystyczny 20-068 Lublin ul. St..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt