Lektury obowiązkowe klasa 8 cke

Pobierz

Lekturami, które powinien znać każdy uczeń kończący szkołę podstawową są: fraszki, pieśni i treny (tu: I, V, VII, VIII) - Jan Kochanowski.. Mały Książę - A. de Saint Exupery 4.. Henryk Sienkiewicz, powieść historyczna - do wyboru spośród: Quo vadis, Krzyżacy, Potop.. May 11, 2022Lista lektur obowiązkowych określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 r. 1.. Lektury Obowiązkowe: Artysta - Sławomir Mrożek, Balladyna - Juliusz Słowacki, Kamienie na szaniec - Aleksander Kamiński, Mały Książę - Antoine de Saint-Exupéry, Opowieść wigilijna - Charles Dickens,Oct 12, 2021POWTÓRKA Z LEKTUR 8 klasisty LEKTURY WYMAGANE NA EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY 1.. Charles Dickens, Opowieść wigilijna 2.. Lektury uzupełniające czytane w całości - poziom podstawowy: Poniżej przedstawiamy listę lektur, które, decyzją nauczyciela, mogą zostać omawiane na zajęciach języka polskiego, przygotowujących do matury podstawowej: 1.. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII 4.. W skład lektur obowiązkowych wchodzą .5.. Arty­sta - Sła­wo­mir Mro­żek Bal­la­dy­na - Juliusz Sło­wac­ki Kamie­nie na sza­niec - Alek­san­der Kamiń­ski Mały Ksią­żę - Anto­ine de Saint-Exu­péry Opo­wieść wigi­lij­na - Char­les Dic­kensWykaz lektur Program Między nami dla klas 4-8 W zestawie lektur uwzględniono podział na klasy..

Poniżej przedstawiamy wam te, które będą obowiązkowe na egzaminie dojrzałości w 2020 roku.

Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów (w tym tren VII i VIII) 4.. - Miron Białoszewski 3.Lektury Szkolne SZKOŁA PODSTAWOWA - Klasa 7 i 8 (od VII do VIII).. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 5.Jan 13, 2021Sep 29, 2021May 23, 2022Apr 4, 2022Nov 7, 2021May 5, 2022May 15, 2022Lista lektur obowiązkowych będzie zamieszczona na początku arkusza egzaminacyjnego.. Kamienie na szaniec - Aleksander Kamiński 3.. Zobaczcie je i powtórzcie.May 4, 2022Sep 1, 2021Dec 7, 2020Egzamin ósmoklasisty - lista lektur obowiązkowych 2019.. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec 5.. Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragm.). Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 7 W arkuszu (od 2019 r.) mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich -LEKTURY OBOWIĄZKOWE KLASA 7 - 8 Stan po nowe­li­za­cji z 13 sierp­nia 2021 roku.. Charles Dickens, Opowieść wigilijna 2.. Balladyna - Juliusz Słowacki 2.. W 2019 roku po raz pierwszy po długiej przerwie odbędzie się egzamin ósmoklasistów.. Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz 4 LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE (obowiązkowo dwie) 1.. Stan po nowelizacji z 13 sierpnia 2021 roku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt