Świat po 1 wojnie światowej powtórzenie

Pobierz

przedstawiciele Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Francji.1 września 1939 r. niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości.. Sprawdzian wiadomości - Świat po I wojnie światowej (5) 4 9 Odrodzenie Rzeczpospolitej - powstanie niepodległej Rzeczpospolitej.. Świat po 1 wojnie światowej obfitował w różnego rodzaju wydarzenia, bardziej lub mniej tragiczne, dlatego warto poznać je wszystkie i wykorzystywać swoją wiedzę na sprawdzianach i maturze.. Rozkład materiału - rozdział I.. Świat po 1 wojnie światowej, a co dalej?DZIAŁ "POLSKA I ŚWIAT PO 1989 ROKU" Temat: Rozpad bloku wschodniego 1.. I dział - wymagania zgodne z Nową Podstawą Programową (NPP) Temat 1.. Część 2.. Powtórzenie wiadomości - Świat po I wojnie światowej.. 1) Ojcowie jednoczącej się Europy to: a) Monnet, Schuman, Adenauer b) Castro, Kennedy, Chruszczow c) Ho Chi Min, Mao Zedong 2) Unia Europejska powstała w: a) 1989 r. b) 1993 r.Plan Marshalla - plan Georga Marshalla, sekretarza stanu USA, przedstawiony w czerwcu 1947 r.; był to plan pomocy finansowej dla zniszczonej wojną Europy; objął 16 państw, które odbudowały przemysł, handel, powstrzymały inflację i rozwój konfliktów społecznych; plan przyczynił się do współpracy ekonomicznej i politycznej, a państwa uczestniczące w nim założyły Europejską Organizację Współpracy Gospodarczej; Polska i Czechosłowacja zostały zaproszone do planu .Te i wiele innych faktów znaleźć można na Fiszkotece!.

Świat po II wojnie światowej - powtórzenie .

Na frontach I wojny światowej; Zapisanie notatki, wysłuchanie wykładu, zad.. 23. zimna wojna i wyŚcig zbrojeŃ.. Jej wybuch był efektem odbudowy mocarstwowej pozycji Rzeszy, prowadzonej przez rządzącego Niemcami od 1933 r. Adolfa Hitlera.. Co było najpóźniej?Świat n a drodze ku nowej wojnie.. Ekspansja terytorialna i wyjątkowe wzmocnienie niemieckich sił zbrojnych nie spotkały się z reakcją .II wojna światowa na szybko #1 - Powtórzenie dla VIII B - YouTube.. System wersalski 2.. Klasa 8, dział 3 - Świat po II Wojnie Światowej.. Cele szczegółowe: A) Cele poznawcze: Uczeń zna: podstawowe wiadomości i daty .. Świat na drodze ku II wojnie światowejDZIAŁ I.. Część 3.. Odbudowa powojenna i wielki kryzys 3.. 34. polskie drogi do wolnoŚci.. marzec 1938r.. Jej wybuch był efektem odbudowy mocarstwowej pozycji Rzeszy, prowadzonej przez rządzącego Niemcami od 1933 r.Jest to zadania na najbliższy tydzień.. Kultura okresu międzywojennego 6. przyłączenie Austrii do III Rzeszy, pierwsza terytorialna zmiana postanowień traktatu wersalskiego.. Lekcja online: I wojna światowa na ziemiach polskich;Świat po II wojnie światowej - powtórzenie wiadomości, 17.12 Created Date: 12/16/2020 10:06:08 AM .I.. Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym 5.. Powtórzenie - II wojna światowa na ziemiach polskich..

Świat po I wojnie światowej 2.

W latach 1981-89 prezydentem USA był Ronald Reagan - wspierał ruchy antykomunistyczne na całym świecie, - ZSRR nazywał "imperium zła".. Testy_HISTORIA.i wojna Światowa na ziemiach polskich.. 38. narodziny faszyzmu -faszyzm we wŁoszech.. ZSRS- imperium komunistyczne 4.. C) Grupa: uczniowie klasy VI.. 50 Koncepcje granic.. 33. sprawa polska w i wojny Światowej.. Regulamin Polityka prywatności Polityka cookies Przegląd treści Dla rodziców Dla szk .Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Przeglądaj pytania z testu.. 19. za ŻelaznĄ kurtynĄ.. 39. faszyzm w niemczech.. Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.. Świat na drodze ku wojnie Daty - najważniejsze wydarzenia Data Wydarzenie Temat 1.. 84% average accuracy.7 Skutki I wojny światowej: -straty ludnościowe i materialne -zmiany polityczne i społeczne w Europie -poprawa położenia kobiet -epidemia grypy -chęć zemsty Niemiec na aliantach -wzrost znaczenia USA, staje się ono potęgą światową -przejęcie władzy w Rosji przez bolszewików i utworzenie ZSRR -powołanie Ligi Narodów -powstanie nowych państw w Europie Sytuacja w Rosji podczas I wojny światowej: -kryzys gospodarczy -utrata kontroli nad znacznym obszarem państwa -władza .Świat po I wojnie światowej..

Świat po i wojnie Światowej.

Po powrocie sprawdzę zeszyty w wykonanymi notatkami.. Radziecka interwencja w Afganistanie (1979-89).. daleki wschÓd po ii wojnie Światowej.. 21. rozpad systemu kolonialnego.. O autorze.. Kryzys demokracji w Europie 5.. Historia Powtórzenie polska i świat po 2 wojnie światowej DRAFT.. 18. poczĄtek zimnej wojny tajemnice mienionego wieku- mur berliński.. 35. krwawe dni miĘdzyrzeca -historia regionalna.. Ustalenia organizacyjne: A) Rodzaj zajęć: lekcja historii.. ZSRR w dwudziestoleciu międzywojennym 6.. Samorząd terytorialny w Polsce i wspólnota narodowa.Play this game to review History.. Statystyka testu.. 32. rewolucje w rosji.. wesprzyj kanał : dzisiejszym odcinku opracowałem powtórzenie które dedykuje mojej klasie .16.polacy podczas ii wojny Światowej-powtórzenie.. Ilość pytań: 39.. WOS materiały dla klasy 8 Życie społeczne, prawo, prawa człowieka - powtórzenie.. Poprowadzi ją n.Europa i świat po I wojnie światowej- powtórzenie wiadomości.. lekcja online na stronie na fb.. 11.11.1918 r.Nowe państwa na mapie Europy po I wojnie światowej: Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Królestwo SHS (Jugosławia), Irlandia, Austria, Węgry, ZSRR Etatyzm gospodarczy - ingerencja państwa w gospodarkę poprzez ochronę rynku wewnętrznego, nakładanie wysokich ceł na import, dążenie do samowystarczalności ekonomicznej, zakładaniu przedsiębiorstwTematem lekcji jest świat po 1 wojnie światowej..

36. i wojna Światowa -powtórzenie.

Konferencja Monachijska ?. ŚWIAT PO I WOJNIE .. Cele główne zajęć: •Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu I wojny światowej i tuż po jej zakończeniu, •rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.. Test rozwiązywano: 234 razy.. Powiązane z testem.. 17. powojenny podziaŁ Świata.. Klasa 7, dział 1 - Europa po Kongresie wiedeńskim.. Moi drodzy, podany temat służy powtórzeniu i utrwaleniu przez was informacji i umiejętności z omówionego działu.. 51 Walka o granice .II Wojna Światowa- powtórzenie wiadomości.. Lekcja live z historii o 15:00 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej.. Część 1. wsipnet.pl Bardzo proszę abyście: zapoznali się z tekstem lekcji powtórzeniowej z podręcznika, utrwalili informacje z tabeli "Państwa totalitarne" i "pamiętaj o datach", .Temat: Powtórzenie wiadomości z działu Świat w okresie międzywojennym * zapiszcie wraz z datą * zapiszcie zagadnienia 1.. 22. konflikt na bliskim wschodzie.. Odbudowa powjenna i wielki kryzys: Wielki kryzys ekonomiczny - notatka ; Wielki kryzys ekonomiczny 1929 - 1933 - prezentacja ; Temat 3.Świat po I wojnie światowej Opis testu Sprawdzian zawiera pytania o system wersalski, odbudowę powojenną i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.I wojna światowa - powtórzenie - WIELKA EMIGRACJA 2 - Rewolucje w Rosji - Europa po I wojnie światowej - I wojna światowa - komunizm w ZSRR Społeczność Klasa 7 HistoriaŚwiat po II wojnie światowej - powtórzenie - - Teleturniej.. B) Czas trwania zajęć: 45 min.. Narodziny faszyzmu 3.. Świat po I wojnie światowej - lekcja powtórzeniowa _____ Tematy: 1.. System werslaki: System wersalski - notatka minimum; Temat 2.. 24. droga ku .I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Powtórzenie wiadomości II wojna światowa 1 września 1939 r. niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach ludzkości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt