Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych ais

Pobierz

Zwolnienia te stosuje się do przywozu dokonanego od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. W zakresie niezwiązanym ze zgłoszeniami przywozowymi składanymi do systemuApr 13, 2022Sep 10, 2020INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH wersja 1.17 z dnia 21.12.2018 r. Niniejsza Instrukcja obowiązuje i ma zastosowanie wyłącznie w zakresie odnoszącym się do zasad wypełniania przywozowych zgłoszeń celnych składanych do systemu CELINA.Sep 23, 2020Zmiany w instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.3 z dnia 5 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych (interaktywna) - wersja 1.16 z dnia 28.04.2016 r. Aktualizacja: 2018.04.04 09:25 Czytaj więcej o Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych (interaktywna) - wersja 1.16 z dnia 28.04.2016 r.Projekt AIS.. To systemy komputerowe stają się głównym ogniwem rozwoju administracji celnej.. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zmodernizowane (AES, NCTS2) w ramach Projektu "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej nr 2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.. W tych katalogach umieszczane są również Wykazy zmian do tej Instrukcji.6.1 Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT dla niektórych towarów zwolnionych z należności celnych i zwolnionych z podatku VAT 6.2 Szczególny przypadek dotyczący trybu postępowania z towarami o unijnym pochodzeniu, przywożonymi ze Szwajcarii lub Lichtenstein i dopuszczanymi w Polsce do obrotuOct 28, 20216.1 Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT dla niektórych towarów zwolnionych z należności celnych i zwolnionych z podatku VAT 6.2 Szczególny przypadek dotyczący trybu postępowania z towarami o unijnym pochodzeniu, przywożonymi ze Szwajcarii lub Lichtenstein i dopuszczanymi w Polsce do obrotuWykaz zmian do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych ..

W związku z planowanym ogólnopolskim wdrożeniem usługi AIS-Import przygotowaliśmy obsługę zgłoszeń ZC215 w procedurach standardowych.

w. wersji 2.3 z dnia 5 marca 2021 r. Zmiany z dnia 9 kwietnia 2021. r. Przypadek szczególny 6.28 otrzymuje następujące brzmienie: 6.28.. W kolejnych wersjach programu pojawi się również .. Zasady wypełniania zgłoszenia celnego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii EuropejskiejProjekt zmian Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w zakresie zgłoszeń składanychdo systemu AIS/IMPORT od 1.01.2023 r. Wersja 1.0 z 24.06.2022 r. Wstęp Zmiana zasad wypełniania zgłoszeń celnych w imporcie od 1 stycznia 2023 roku wynika z unijnych przepisów celnych, które w ramach dostosowywania krajowego systemuUsługa e-IMPORT jest usługą realizowaną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), na którą składają się procesy świadczone przez system AIS/IMPORT.. Użytkownik przy wysyłaniu zgłoszenia do systemów KAS będzie miał .Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych AIS/IMPORT, AES/ECS2, NCTS2 w wersji 2.3 z dnia 5 marca 2021 r. wprowadza się następujące.Dokument Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT Wersja 1.14 Data 4-01-2022 Liczba stron 52 Instrukcja wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT przybliża osobie zobowiązanej do składania zgłoszeń INTRASTAT poszczególne zagadnienia, istotne przy wypełnianiu obowiązku sprawozdawczego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt