Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach

Pobierz

(1 pkt za każdą poprawną odpowiedź = 5 pkt)1.. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą jednego z czasowników w nawiasach zgodnie z podanym przykładem.. (sprechen)Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników w nawiasach: My Class.. (15pkt) (Hot Spot 3 dla szkoły podstawowej z.4/5) z. Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach.. Test 1 semester V 1 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika( czasy Past Simple oraz Past continuous) 1 We _____ .. Zadanie: 1 uzupełnij tekst formą past simple czasowników podanych w nawiasach last weekend we visited castell coch in wales i get up very Rozwiązanie: got up traveled arrived explored had bought went waszadanie 1.Uzupełnij luki w tekście odpowiednią formą past simple czasowników podanych w nawiasach.. Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników w nawiasach.. Oto list, który im zostawiła:Utwórz odpowiednie formy strony biernej czasowników podanych w nawiasach i uzupełnij zdania.. 4Aspekt czasownika.. Wstaw czasowniki z nawiasów w odpowiedniej formie (Past Simple lub Past Continuous): 2.. Question from @ToTka - Gimnazjum - Polski .. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą wyrazów: monopolowy, apteka, delikatesy, księgarnia, obuwniczy, cukiernia, jubilerski, kwiaciarnia, postój, przystanek.. 2010-11-30 14:37:50 Uzupełnij zdania , używając will i czasowników w nawiasach ..

Uzupełnij odpowiednią formą czasowników w nawiasach.

Spośród podanych czasowników proszę wybrać .Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach?. Barbara musiała wyjechać na tydzień.. Jay and Philippa .. (collect) posters and Freda .. (draw) cartoons.właśnie w 4 nie miałem podanego czasu.. jej…CO2­­, zinc: _____4 Uzupełnij brakujące litery.. Zastosuj czasy present simple lub present continuous.. Zacząć-1 os., lp, cz.przeszły, r.męski rozumieć-1 os., lp, cz.teraźniejszy Wziąć-1 os. lp cz.przeszły r.męski machnąć-2.os lp cz.przeszły r.męski włączyć-2 os.lp cz.przeszły r.męski] włączać-2 os. lp cz.teraźniejszy strącić-2 os. lp cz.przeszły r.męski strącać-2 os. lp cz.teraźniejszy .Uzupełnij tekst właściwymi formami czasowników w nawiasach.. Uzupełnij zdania odpowiednią formą słowa dodając końcówkę -ed lub -ing.. Swoje obowiązki domowe rozdzieliła między męża i dzieci.. 2011-10-02 09:42:16 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17 Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE.. Proszę uzupełnić tekst właściwą formą jednego z czasowników w nawiasach zgodnie z podanym przykładem.. 2009-09-19 12:39:08; Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17Zadanie: 1 uzupełnij zdania odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach 1 we _____ learn some foreign languages at school 2 they Rozwiązanie: 1 learning 2 don 39 t wearing 3 do , going 4 meeting 5 played , playng 1Uzupełnij tekst wskazanymi formami czasowników podanych w nawiasach..

2009-09-19 12:39:08Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach?

mam jeszcze jedno zadanie nie zauważyłem go.. 2011-10-02 09:42:16 Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE.. 2012-02-10 15:32:59 Uzupełnij zdania za pomocą czasowników podanych w nawiasach w czasie Present Simple lub Present Continuous.. Soraya .Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika "to be".. Liczba kresek odpowiada liczbie brakujących liter w każdym z wyrazów.. 2009-09-19 12:39:08 Uzupełnij zdania odpowiednią formą czasownika have got 2014-05-05 15:14:17PROSZĘ O POMOC!. 2012-05-09 16:45:15uzupelnij dialog odpowiednia forma czasownikow podanych w nawiasach uzyj czasu past simple lub past continous.. W zadaniach 1 - 4 z podanych odpowiedzi wybierz ( A, lub ), zgodną z treścią tekstu.. Następnie udziel na nie odpowiedzi.. 2011-10-02 09:42:16 Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie past simple ?. było tylko napisane Uzupełnijzdania poprawną formą czasownika.. Wybierz właściwe słowa.Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010 02 15 09 13 50 wpisz w luki podane rzeczowniki w odpowiednich formach.. Uzupełnij odpowiednio zdania wpisując odpowiednią formę be going to oraz podane czasowniki.. Ćwiczenie 1.. 2011-10-02 09:42:16; Uzupełnij dialog odpowiednią formą czasownika TO BE..

2013-10-15 21:26:06Uzupełnij tekst odpowiednią formą czasowników podanych w nawiasach?

Ćwiczenie 3.Proszę uzupełnić tekst właściwą formą czasowników w nawiasach zgodnie z podanym przykładem.. 1.Ułóż zdania z podanymi formami formami: przez niego, do niego,na niego.. słówka: help, not study, work, travel Zad 2 Uzupełnij zdania odpowiednią formą present continuous czasowników podanych w nawiasach.Uzupełnij zdania poprawną formą czasowników podanych w nawiasach.. Przeczytaj teksty A - D.. Ex 3 wpisz w luki odpowiednią formę wyrażenia be going to i czasownika z ramki twierdzenie przeczenie lub pytanie.INTERACTIVE ENGLISH: 2019. egzamin ósmoklasisty / gramatyka / past simple / tłumaczenie fragmentów zdań / zadania typu egzaminacyjnego /.. Which mobile phone game .. the most often by your peers?Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi formami wyrazów podanych w nawiasach.. Zastosuj czasy present simple lub present continuous.. Ania to moja (najlepszy) (koleżanka).. Strona 7 z 14 13..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt