Uzupełnij dialog 1 5 wpisz w każdą lukę

Pobierz

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Pomożecie?. der laden duUzupełnij dialogi, wpisując w każdą lukębrakujący fragment wypowiedzi.. Computers and Technology, 30.07 .1 [Track 6] Posłuchaj nagrania i uzupełnij zdania, wpisując w każdą lukę jedno słowo lub liczbę.. a) 265 dag = kg b) 3,64 km = km m c) 3,7 a = ha d) 15,6 dm3 = l e) 15,8 zł = zł gr f) 0,007 km = cm .Zamień jednostki.Uzupełnij dialog wpisując w każdą lukę.. Question from @Krzewina.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij dialog.. Pierwsza litera każdego słowa została podana.. lite-rę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Wykorzystajwyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniajich formy.1 X: I don't want to go .. Uzupełnij dialogi, wpisując w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi.. - Du muss ja die .. benutzen 4.Zadanie 1 (0-2) ZADANIE OTWARTE Uzupełnij dialogi 1.1.-1.2.. Kalendarz ósmoklasisty.. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.2.). Arkusze egzaminacyjne.. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst tekst zgodnie z ilustracją.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. Wpisz w każdą lukę (2.1. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst..

Uzupełnij dialog.

Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. To manage nonfunctional .Uzupełnij podane zdania.. Luki należy uzupełnić w języku polskim.. Dla każdej z opisanych sytuacji (5.1.-5.4.). W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie trzy C. wyrazy.. Testy zadania.. (4 pkt) Wprowadź .Zadanie 5.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wpisz w każdą lukę (1-4) brakujący fragment wypowiedzi, tak, aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum: 1 rozwiązanie: autor: landrynka166 23.5.2010 (14:10) dialog na 3 osoby o tok-show pilne Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum: 1 rozwiązanieUzupełnij dialog.. Dla ucznia.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.1.I'm allergic .cats and dogs.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Harry Przedmiot: Język angielski / Szkoła podstawowa: 1 rozwiązanieUzupełnij dialog wpisując jedno słowo w każdą lukę Uzupełnij dialogi, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią liczbę.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.Na podstawie informacji zawartych w nagraniu uzupełnij luki 3.1.-3.4. w notatce, tak aby jak najbardziej precyzyjnie oddać sens wysłuchanego tekstu..

Uzupełnij dialog, wstawiając czasowniki z ramki.

B: Yes, there are.zapytał (a) 06.09.2010 o 17:51 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Angielski.. Przeczytaj wypowiedzi Zaca i uzupełnij pozostałe wypowiedzi informacjami o sobie .. Polub to zadanie.. (0-4) Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi związane z robieniemMar 19, 2021Uzupełnij lukę w dialogu: 1.. 1 Dopasuj wyrażenia 1-7 do osób na zdjęciu.Przeczytaj tekst i uzupełnij go wpisując w każdą lukę (1-5 ) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Liczba zadań: 4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jeden wyraz został podany dodatkowo.. Przedmiot: Język angielski / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: tulipann4 22.4.2010 (17:10) Dialog.. wybierz właściwą reakcję.. Zadanie 6.. Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz w poprawnej formie.. brakujący fragment wypowiedzi, tak aby .. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy.. A: But you .. worriedUzupełnij poszczególne teksty wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie tak aby otrzymac logiczna i gramatyczna całość.. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasach, ale nie zmieniaj.Uzupełnij dialog..

... Uzupełnij dialogi.

brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki w e-mailu (4.1. zgodnie z treścią tekstu.. Zadanie 4.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uwaga!. O egzaminie ósmoklasisty.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi tak, aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Zamień jednostki.. Zadanie 4.1.Reakcja na sytuacje, uzupełnienie dialogów.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wpisz w każdą lukę (6.1.-6.3.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt