Europa po 1 wojnie światowej

Pobierz

Ekspozycja, przygotowana przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność we .HISTORIA XX WIEKU: Europa po II Wojnie Światowej.. Umożliwiło to niektórym narodom w Europie Środkowschodniej uzyskanie politycznej samodzielności.. I już z niej nie wróciła.. Kontynent, który .Pierwsza wojna światowa zakończyła się w roku 1918.. Totalitaryzm to ustrój polityczny, o charakterze autorytarnym.. Zestaw: "202a System wersalski.. Test System wersalski.. Ustrój totalitarny oznacza, bezwzględną kontrolę wszelkich aspektów życia społecznego.1914 - wybucha I wojna światowa.. Test Sprawdzian 02.Europa po I Wojnie Światowej" Jakie było jedno z głównych założeń systemu wersalskiego?. Na kształtowania się gospodarki światowej:.. poleca 83 %Nowe i sukcesyjne państwa w Europie po I wojnie światowej: Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Węgry i Austria, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców - od 1929 Jugosławia, Irlandia - od grudnia 1921 (początkowo jako dominium brytyjskie)Europa po I wojnie światowej.. Idee zjednoczenia Europy pojawiły się we wczesnym średniowieczu.. Zniszczenia, gospodarka, tragedie narodów.. Podsumowanie lekcji: ćw.. Wymagane logowanie .Europa i świat po I Wojnie Światowej : - następstwa wojny , wyróżniając konsekwencje polityczne , gospodarcze i kulturowe, - przyczyny powołania i charakter Ligi Narowdów , - polityka mocarstw ( Francji, Wielkiej Brytanii i Stnów Zjednoczonych ) wobec niemiec po zakończeniu I Wojny Światowej - czołowi przedstawiciele 3 wielkich mocarstw po I Wojnie Światowej ..

Sytuacja po I wojnie światowej w Rosji.

Daleki Wschód po II wojnie światowej i rozpad systemu kolonialnego Koło fortuny.. Rezultatem I wojny światowej jest upadek czterech wielkich imperiów : Austro-Węgier, Niemiec, Rosji, Turcji).. 1914. przez Stare Nowe Mapy|wpis w: Austria, Belgia, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Dania, Europa, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy|0.Europa po II wojnie światowej.. Udanej zabawy!. Polub.. Europa po I Wojnie Światowej.. Przerwij test.. Sprawdzian zawiera pytania o system wersalski, odbudowę powojenną i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.. Przeciętne roczne wydatki w stosunku do dochodu narodowego wynosiły 37% dla Anglii, 26% dla Francji, 19% dla Włoch, 16% dla USA, 32% dla Niemiec, 27% dla Rosji (w latach wydatki te stanowiły aż 49% budżetu).Powstało wiele nowych krajów, Europa starała się odbudować po wojnie.. 75 lat temu armia niemiecka skapitulowała pod StalingrademCałkowity koszt I wojny światowej () szacuje się na około 80 mld dolarów, co odpowiada mniej więcej łącznej wartości majątku narodowego Francji i Włoch.. Nowa równowaga w Europie była niezmiernie krucha, głównie dlatego, że ruchy narodowe utrudniały poszukiwanie kompromisów.Europa po I Wojnie Światowej - test, testy wiedzy..

Europa Środkowa podczas I wojny światowej.

#systemwersalski #odbudowapowojenna #wielkikryzys #kryzysdemokracjiweuropie #zsrr #okresmiedzywojenny.Andrzej Fedorowicz.. W 1929 dochodzi do kryzysu finansowego, który uderza we wszystkie kraje poza ZSRR.. Koniec wojny w Rosji naznaczony był rewolucjami: najpierw miała miejsce rewolucja lutowa, a potem jesien.Świat po I wojnie światowej Opis testu Sprawdzian zawiera pytania o system wersalski, odbudowę powojenną i wielki kryzys Kryzys demokracji w Europie ZSRR w okresie między wojennym Kultura okresu międzywojennego Świat na drodze ku wojnie.Vitis riparia.. I wojna światowa zakończyła się podpisaniem zawieszenia broni w Compiègne pod Paryżem: 3 marca 1918 r. 11 listopada 1918 r. 28 czerwca 1919 r. 10 września 1919 r.Europa po II wojnie światowej 1. jako Królestwo Serbów,Chorwatów i .Wiek XX Rozdział I / Świat po I wojnie światowej.. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej : - Wyjaśnienie okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy .Nowe państwa na mapie Europy po I wojnie światowej: Polska, Czechosłowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Królestwo SHS (Jugosławia), Irlandia, Austria, Węgry, ZSRR Etatyzm gospodarczy - ingerencja państwa w gospodarkę poprzez ochronę rynku wewnętrznego, nakładanie wysokich ceł na import, dążenie do samowystarczalności ekonomicznej, zakładaniu przedsiębiorstwGospodarka po I wojnie światowej..

kl. 7 Świat po I wojnie.

Jednym ze zjawisk, które rozwinęły się po jej zakończeniu był totalitaryzm.. Ledwie 20 lat przetrwał niestabilny pokój po wyniszczającej kampanii w latach .Klasa 7 Historia.. Pytanie 1 /30.. Wojna wytrąciła Europę z charakterystycznego dla niej permamentnego wzrostu gospodarczego, a polityczne skutki wojny miały poważny wpływ na kształtowanie się gospodarki światowej.. J. Sellin: wiemy już, że straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej sięgają biliona złotych.. Jego wpływ sięga jednak poza strefę ekonomiczną.Gospodarka po I wojnie światowej Wojna wytrąciła Europę z charakterystycznego dla niej permamentnego wzrostu gospodarczego, a polityczne skutki wojny miały poważny wpływ na kształtowanie się gospodarki światowej.. W Europie od 1871 roku wzrosło znaczenie Niemiec, które po zjednoczeniu i powstaniu Cesarstwa Niemieckiego rozpoczęły dążenia do rozszerzenia swoich wpływów, także poza starym kontynentem.W czeskiej Pradze można oglądać plenerową wystawę poświęconą odradzaniu się Europy po I wojnie światowej.. *Od razu informuję, że zapomniałem o paru sprawach, czyli: 1) Dołączenie Portugalii do wojny 2) Masakra na terenie Turcji, czyli ludobójstwo obywateli Armeni.Zaznaczyć bowiem trzeba, iż traktatowym rozstrzygnięciom granicznym, podpisanym po I wojnie światowej, towarzyszyły prawie wszędzie niepokoje wewnętrzne i konflikty zbrojne..

Zmiany terytorialne po I wojnie Rysunek z opisami.

Odkryj karty.. Na przełomie XIX i XX wieku na świecie zaczęły narastać konflikty między największymi imperiami.. Na kształtowania się gospodarki światowej:I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj.Europa po I wojnie światowej Geneza II wojny światowej Zmiany, jakie zaszły w Europie po zakończeniu I wojny światowej były jedną z kluczowych przyczyn wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego.. Więcej.. Stworzyłem kanał Powojnie ponieważ .. test > Świat po I wojnie światowej.. Udostępnij Udostępnij wg Elfik5.. Test Sprawdzian 01. wg Katarynka7890.. Powszechna demokratyzacja, kobiety zyskują powoli prawa, rozwija się sztuka i technika.. Wielu polityków i intelektualistów zaczęło przedstawiać swoje pomysły na zjednoczenie krajów europejskich.29Cze 2014.. Nowe państwa w Europie: Austria,Czechosłowacja,Estonia,Finlandia,Jugosławia (do 1929r.. Świat z latach 1918 - 1939.. Osadź ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt