Bdo do kiedy sprawozdanie za 2020 rok

Pobierz

Dostęp do niego mają jedynie uprawnione osoby.. upływa termin złożenia sprawozdania do BDO za rok 2020.. Mar 9, 2021Mar 10, 2021Mar 15, 2022Aug 31, 2020Jun 25, 2020Od 1 stycznia 2020 r. gminy mają możliwość rejestracji w systemie BDO.. Obowiązek złożenia takiego sprawozdania mają wszystkie firmy, które wytwarzają odpady i zostały zgłoszone do BDO w dziale XII zgłoszenia.. Firmy, które nie będą zarejestrowane w BDO nie będą mogły od 1 stycznia 2020 roku przekazywać swoich odpadów firmom odbierającym.Aktualnie terminy na składanie sprawozdań za 2021 rok wróciły do pierwotnych zapisów z Ustawy o odpadach i są następujące: § 31 stycznia 2022 r. - sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdania prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdania o zebranych odpadach komunalnych.. Natomiast w roku 2018 i poprzednich obowiązuje forma papierowa.. Podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadów komunalnych winne były do 31.01.2021 złożyć ww.. Jeżeli uzyskałem wpis do BDO w 2021 roku to mam obowiązek składania sprawozdania za 2020?Feb 22, 2021Przypominamy o składaniu rocznych sprawozdań za rok 2020 za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Konto Jednostki Administracji Publicznej (JAP) jest gminie niezbędne do wykonania obowiązków sprawozdawczych..

sprawozdanie.Jun 16, 2020BDO Strona główna.

Saksonia 2014-2020; Program Współpracy INTERREG V A BB-PL 2014-2020 .. gdy jesteś beneficjentem Programu Regionalnego; gdy jesteś beneficjentem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; Weź udział w naszych w wydarzeniach.. Sprawozdania za lata 2019 i następne można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO.. Kary przewidziane ustawą są bardzo dotkliwe wynoszą od 5000 zł do 1 mln zł oraz może być wymierzona przez sąd - kara aresztu albo grzywny.. Pomoc Ukrainie.. Środowisko.. dyżury naszych .Jan 3, 2022Jan 25, 2022 Dla mieszkańca.. Ewidencja odpadów 1.Aug 26, 2020Mar 11, 2021Jun 25, 2021Jul 6, 2020May 20, 2022Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Dla mieszkańca.. Zmiana od 1 stycznia 2020 roku.. § 15 marca 2022 r. - roczne sprawozdania o .Mar 4, 2022Mar 1, 202215.03.2021r.. Dane są wprowadzane elektronicznie za pośrednictwem specjalnego modułu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt