Uzupełnij dialog wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie

Pobierz

Uzupełnij poniższe historie czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie w czasach: past simple, past perfect simple i past perfect continuous.Uzupełnij zdania 1-10.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w .Uzupełnij poniższe zdania wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. 2017-01-10 21:36:16Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. 2012-10-31 20:41:16 Wpisz podane wyrazy w odpowiedniej formie 2010-02-15 09:13:50 Uzupełnij zdania wykorzystując podane wyrazy w odpowiedniej formi.Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!. 2013-02-25 15:47:57 Uzupełnij zdanie , używając be going to w odpowiedniej formie 2013-01-23 22:32:25Uzupełnij zdania, używając czasowników z ramki w odpowiedniej formie.. 12:15 4:30 6:15 7:45 11:24 13:10 18:52 21:48 +0 pkt.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Uzupełnij tekst podanymi w nawiasach wyrazami w odpowiedniej formie bozenanogalska6 bozenanogalska6 22.02.2021Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczownika i określających je przymiotników., podanych w nawiasach.Skąd wiadomo w jakiej liczbie pol..

Look ...Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.

Zdania twierdząceDodaj nowy 1.Uzupełnij zdania, wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej formie.Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast dodać wszystkie niezbędne elementy, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Następnie ułóż z tych słów krzyżówkę.. Wybierz w nich litery, które utworzą hasło- pojęcie lub…6.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. jej…Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Wyrazy podane w nawiasach zapisz w odpowiedniej formie.Narysuj strzalki od wyrazow podrzędnych(określających…Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych słów, trzeba natomiast - jeśli to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.uzupelnij zdania wyrazami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie uzyj will lub be going to lub czasu present continuous jesli to konieczne podaj inne wyrazy Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Uwaga!3 Uzupełnij zdania 1-4.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.3 Uzupełnij zdania 1-4.. 2013-10-07 18:28:10 Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie ..

2011-01-31 18:04:53 Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie.

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij zdania podanymi czasownikami w odpowiedniej formie?. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.Podane wyrazy w nawiasach wpisz w odpowiedniej formie w czasie Present Perfect.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeżeli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.. Jeśli to konieczne, dodaj inne wyrazy.…Zapisz podane godziny w formie oficjalnej i nieoficjalnej.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów..

2016-02-28 18:06:00 Uzupełnij dialog czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie .

Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.Uzupełnij zdania 15.1 - 15.3.. 2011-01-31 18:04:53 J,Angielski Uzupełnij tekst czasownikami w odpowiedniej formie 2012-01-19 14:26:08Uzupełnij związki frazeologiczne wyrazami wybranymi spośród podanych, użytymi w odpowiedniej formie.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast - jeśli jest to konieczne - dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Uzupełnij zdania 1-4.. W każdą lukę wpisz maksymalnie yrzy wyrazy.1.. Nie zmieniaj kolejności podanych wyrazów, natomiast - jeśli to konieczne - dodaj inne wyrazy.. Wykorzystaj w odpowiedniej formie wyrazy podane w nawiasach.. Jeżeli w nawiasie znajduje się not, trzeba umieścić przeczenie (w formularzu umieść poprawną formę, a nie całe zdania).. Uzupełnij zdania 1-5.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań .Uzupełnij dialogi czasownikami podanymi w nawiasach, wpisując je w odpowiedniej formie present continous, future simple lub wyrażenia ge going to.PROSZĘ!.

2012-10-31 20:41:16 Uzupełnij tekst czasownikami w nawiasach w odpowiedniej formie .

Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast -jeśli jest to konieczne -dodać inne wyrazy, tak aby otrzymać zdania logiczne i gramatycznie poprawne.Uzupełnij zdania czasownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie strony biernej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt