Sprawozdanie nauczyciela stażysty 2021 przedszkole

Pobierz

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: MichalinaAug 24, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. W sprawozdaniu zostały przedstawione działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi określone dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego oraz w pełni móc realizować własne ambicje zawodowe.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty .. 2 pkt.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Nadzor-pedagogiczny.pl Kontrola i wspomaganie Dokumenty Arkusze obserwacji zajęć.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego uwzględniając w nim efekty jego realizacji dla nauczyciela i placówki edukacyjnej - §4 ust.5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.. Opracowanie: Anna Kiełb Marzec 2021 Centrum Edukacji Nauczycieli w KoszalinieAug 25, 2021May 1, 2022Dec 1, 2021sprawozdanie-nauczyciela-stazysty.pdf..

- 31.05.2011r.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty, świetlica 2020/2021 Anna Reinberger.

Sprawozdanie jest napisane według najnowszych wytycznych i łączy w sobie dwa kierunki: nauczycielski i logopedyczny.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Foks Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 6 "Iskierka" w Bieniewicach Dyrektor przedszkola: mgr Elżbieta Flisek Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2017 r.Aug 25, 2021Napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego z II-go roku stażu.. Plany nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Szkoła Przedszkole.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w plikach do pobrania na grupie FbMar 31, 2022kasiasadszczep / dokumenty / przedszkole / awans zawodowy / sprawozdanie z przebiegu awansu zawodowego nauczyciela stazysty.doc Download: SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAZYSTY.docOdbyłam szkolenie z zakresu ścieżki awansu nauczyciela kontraktowego (CEN).. Śledziłam literaturę dotyczącą zmian dotyczących awansu nauczycieli.. Chciałabym, aby jak najwięcej przedszkoli i szkół stosowało tę metodę w swojej pracy, gdyż łączy ona w sobie skuteczność wychowawczą z poszanowanie godności i szacunkiem dla dziecka .May 13, 2021sprawozdanie z realizacji ogÓlnopolskiego projektu edukacyjnego "kreatywny przedszkolak" 10.2021 r. - 01.2022 r Wychodząc naprzeciw potrzebom rozwijania u dzieci wyobraźni twórczej oraz artystycznej przedszkolaki z grupy "Jarzębinki" wzięły udział po raz II w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym Kreatywny Przedszkolak .Nauczyciele stażyści po zakończeniu dziewięciomiesięcznego stażu składają do dyrektora sprawozdanie, a jeśli ocena dorobku zawodowego będzie pozytywna, złożą wniosek o powołanie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.3 days agoMay 11, 2022Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Okres trwania stażu: od 1 września 2015 r. do 31 maja 2019 r. w tym: od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolny w Zarzeczu Łukowskim6 days agoJun 2, 2022May 20, 2022Arkusz obserwacji nauczyciela stażysty..

ZgłobieńJun 16, 2020Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.

2. Wdrażanie przepisów oświatowych regulujących funkcjonowanie .. Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2021/2022.. Wzory dokumentów kontrolnych 2021/2022.. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców - współpraca ze środowiskiem rodzinnym.Przykładowy schemat sprawozdania nauczyciela stażysty.. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.. dziećmi odkryłam Pozytywną dyscyplinę, której zostałam certyfikowanym edukatorem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt