Pasy rzeźby terenu polski

Pobierz

Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin (Niziny Środkowopolskie), pas wyżyn (Wyżyny Polskie), pas kotlin (Kotliny Podkarpackie), pas górQ.. Pasy rzeźby terenu: pas pobrzeży (ok. 0 - 100 m n.p.m.) pas pojezierzy (ok. 50 - 329 m n.p.m.) pas nizin środkowopolskich (ok. 50 - 150 m n.p.m.)Andrzej Marcinkiewicz, Atlas form i typów rzeźby terenu Polski: skala 1:25 000, Warszawa 1960 (kopia cyfrowa) Sedimentation, Tectonics, and Paleogeography of the North Atlantic Region Położenie i pochodzenie fragmentów dzisiejszej Polski w ostatnich 545 mln lat.. Wewnątrz każdego pasa wydzielono mniejsze jednostki - krainy geograficzne czy regiony geograficzne.. Wędrując z południa na północ obserwujemy cztery pasy: gór, kotlin podkarpackich, wyżyn oraz nizin.. Podkreśl nazwy jezior leżących na Pojezierzu Mazurskim, a następnie uzupełnij zdania.. Pas pobrzeży, Pas pojezierzy, Pas Nizin Środkowopolskich, Pas Wyżyn Polskich, Pas Kotlin Podkarpackich, Pas gór - Sudety, Pas gór - Karpaty.. pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin środkowopolskich, pas wyżyn, pas kotlin podkarpackich, pas gór- Sudety, pas gór- Karpaty.Główne cechy ukształtowania powierzchni Polski: zdecydowana dominacja nizin ogólne nachylenie terytorium Polski z południowego-wschodu w kierunku północno-zachodnim występowanie równoleżnikowych pasów rzeźby - na przemian wklęsłych i wypukłych (patrząc od północy: pas pobrzeży, pas pojezierzy, pas nizin, pas wyżyn i starych gór, pas kotlin, pas młodych gór)Rzeźba powierzchni ziemi (terenu) - ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, ewentualnie też działalność człowieka..

Pasy rzeźby terenu Polski.

Równoleżnikowe pasy rzeźby terenu z N - S Pas pobrzeży (pas obniżeń) - obejmuje obszary nadmorskie o niewielkich wysokościach bezwzględnych z wybrzeżami mierzejewo-zalewowymi i klifowymi.Ukształtowanie powierzchni Polski.. Udostępnij.. Mniej więcej równoleżnikowo występują u nas na przemian pasy wzniesień i obniżeń.. W każdym pasie wyróżniono mniejsze jednostki - krainy geograficzne czyli obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.Pas Wyżyn Polskich.. np. Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie.gozych Geografia Polski geografia fizyczna, geografia Polski, krainy geograficzne Polski, projekt edukacyjny.. Ich podłoże zbudowane jest ze skał o odmiennej odporności na niszczenie, pochodzących z różnych er geologicznych, dlatego różnią się znacznie ukształtowaniem powierzchni.Ukształtowanie powierzchni.. np. Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Gdańskie; urozmaicona linia brzegowa, piaszczyste plaże, jeziora przybrzeżne, mierzejeJak wiadomo, obszar Polski podzielony jest na pasy rzeźby terenu.. Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu.. Pas pojezierzy: Pojezierze Pomorskie, Mazurskie, Wielkopolskie i Chełmińsko- Dobrzyńskie..

Pasowy układ rzeźby terenu.

2.Krainy geograficzne w Polsce - podział Polski na obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.. Zostały one usystematyzowane w pasach rzeźby terenu: pas pobrzeży (niziny nadmorskie),2.. Klikalna mapa przeglądowa Polski Rzeźba kraju jest dość urozmaicona, a wpływ na jej współczesny wygląd miały procesy zachodzące przede wszystkim w Kenozoiku - ostatnie zlodowacenia i orogeneza alpejska.Pasowość rzeźby w Polsce Pasy rzeźby tworzą w powierzchni terenu naprzemianległe: obniżenia: pobrzeża, Niziny Środkowopolskie, Kotliny Podkarpackie, wyniosłości: pojezierza, WyżynyPolskie, góryKarpaty i Sudety.Pas nizin Środkowopolskich: Nizina Południuowowielkopolska, Śląska, Mazowieska i Podlaska.. wg Edytacepiga.. Mapa Polski z podziałem na pasy ukształtowania powierzchni.. Polska jest w zdecydowanej większości krajem nizinnym, jednak wcale nie płaskim.. Duże płaskie lub prawie płaskie tereny, z niezbyt głębokimi dolinami rzek, określa się jako tereny równinne.Na podstawie atlasu geograficznego wpisz do tabeli nazwy pasów rzeźby terenu w których znajdują się największe polskie jeziora.. - przewaga obszarów nizinnych (91 %) - średnia wysokość: 173 m n.p.m. - najniżej położone miejsce: 1,8 m p.p.m (Żuławy Wiślane) - najwyżej położone miejsce: 2499 m n.p.m (Rysy) - nachylenie pow. w kierunku północno - zachodnim..

Pasy rzeźby terenu Polski - Rysunek z opisami.

Występują wzdłuż wybrzeża Bałtyku.. Śniardwy 113,4 pas pojezierzy.. - pasowy układ rzeźby terenu.Klasa 5, dział 2 - Krajobrazy Polski.Powierzchnia Polski charakteryzuje się pasowym układem rzeźby.. Jaka jest różnica między krainą a regionem?. Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu.. Jest to uwarunkowane budową struktur geologicznych w Polsce oraz zmianami klimatycznymi, jakie doprowadziły do interglacjałów i glacjałów utrzymujących się przez długie lata w przeszłości geologicznej.. Pas poebrzeży: Pobrzerze Szczecińskie, Koszalińskie, Gdańskie i Nizina Staropruska.Pasowy układ powierzchni Polski Bezpośrednią przyczyną pasowości jest przeszłość geologiczna Polski a największy na to wpływ miało zlodowacenie plejstoceńskie Wyróżniamy następujące pasy: a) Pas nizin nadmorskich - nie przekraczają 100m n.p.m. - występują obszary depresyjne ( największa wynosi -1,8 m i znajduje się koło Elbląga) b) Pas pojezierza - efekt zlodowaceń .Do pasów rzeźby dopisano czynnik mający największy wpływ na ukształtowanie terenu: pobrzeża i pojezierza - zlodowacenia plejstoceńskie; niziny - procesy zachodzące naSURVEY.. 2 mln osób dostało pomoc.. Na przemian występują obszary wyżej i niżej wzniesione, a ich wysokości wzrastają skokowo z północy ku południowi..

Podział Polski na pasy rzeźby terenu .

Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Polski jest podział na 6 pasów ukształtowania powierzchni, które cechują się układem zbliżonym do równoleżnikowego: Pas pobrzeży; Pas pojezierzy; Pas nizin; Pas wyżyn; Pas kotlin; Pas gór (dzielący się na Sudety i Karpaty)Ukształtowanie powierzchni Polski cechuje tzw. pasowy układ rzeźby, czyli poszczególne formy terenu układają się pasami.. Dopasuj opis pasa rzeźby terenu do jego nazwy.. Geografia Polski.granice pasów rzežby terenu 230 500 230 190 150 540 500 Skala 500000 granice pasów rzežby terenu .. Dominują tu lekko faliste równiny, często zalesione.. Wybrzeża mogą być niskie z szerokimi plażami lub wysokie.Cechą charakterystyczną ukształtowania powierzchni Polski jest pasowy układ rzeźby terenu.. Występują wzdłuż wybrzeża Bałtyku.. Patrząc od północy, kolejno są to: niziny nadmorskie (pobrzeża), pojezierza, niziny środkowopolskie, wyżyny, kotliny,pasowy układ form rzeźby terenu - 6 pasów rzeźby o przebiegu równoleżnikowym.. Udostępnij.. Zmiany w ukształtowaniu powierzchni były związane z ruchami górotwórczymi, ruchami izostatycznymi i działalnością lądolodów na obszarze niemal .Pasy rzeźby terenu w Polsce: a) pas pobrzeży.. Pobierz pdf z mapką i opisemPasy rzeźby Polski - Rysunek z opisami.. Idąc od północy Polski wyróżniamy pasy rzeźby: pas pobrzeży (tereny najniżej położone, między 0-100 metrów nad poziomem morza, a niektóre w depresji- Raczki.. W każdym pasie wyróżniono mniejsze jednostki - krainy geograficzne czyli obszary wyróżniające się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi.. NAZWA JEZIORA : POWIERZCHNIA (KM2): PAS RZEŹBY TERENU: 1.. Wybrzeża mogą być niskie z szerokimi plażami lub wysokie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt