Na czym polega ujemne sprzężenie zwrotne w regulacji szlaków metabolicznych

Pobierz

#319 Gru 2007 22:30 TimooNeKTimooNeK Poziom 12Sprzężenia zwrotne są mechanizmami regulującymi wydzielanie hormonów, np. hormon tyreotropowy, wydzielany przez przysadkę mózgową działa stymulująco na tarczycę, pobudzając ją do produkcji tyroksyny.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R .• mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego w regulacji szlaków metabolicznych i cykli metabolicznych .. enzymatycznych • omówienie mechanizmu hamowania przez ujemne sprzężenie zwrotne • porównanie rodzajów inhibicji 4.. Dział programu Organizm człowieka.. Na podstawie schematu wyjaśnij, na czym polega przedstawiony mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej.Sprzężenie zwrotne ujemne .. Wyjaśnij, czym jest enzym i w jaki sposób działa.. - mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego w regulacji przebiegu szlaków metabolicznych; - wpływ czynników fizyko-chemicznych (temperatury, pH, stężenia substratu) .. na czym polega sprzężenie zwrotne ujemne w przypadku regulacji aktywności enzymów .przebieg reakcji zachodz ących w organizmie.. Porównać anabolizm i katabolizm, wskazać powiązania między nimi b. Wyjaśnić na przykładach pojęcia: "szlak metaboliczny", "cykl przemian metabolicznych"Zadania maturalne z Biologii Tematyka: pierwiastki biogenne, związki nieorganiczne, witaminy, cukry, białka i peptydy, tłuszcze, nukleotydy oraz kwasy nukleinowe..

i ujemne sprzężenie zwrotneSprzężenie zwrotne ujemne.

Oddychanie komórkowe.. Enzymy allosteryczne.. Ujemne sprzężenie zwrotne reguluje przebieg szlaków metabolicznych, ponieważ powoduje Odpowiedź na zadanie z Biologia na czasie 1.. Fundamentalny mechanizm samoregulacyjny wykorzystywany, m.in. w regulacji wydzielania hormonów oraz w regulacji enzymów szlaków metabolicznych.. Tłumaczenie na język polski: fundacja Edukacja dla Przyszłości, dzięki wsparciu Fundacji HASCO-LEKRegulacja przez sprzężenie zwrotne produkt hamuje proces enzymatyczny, w którym powstał zwykle dotyczy szlaków syntezy (etapu imitującego) hamowany jest początkowy etap syntezy inhibitor: ostatnia mała cząsteczka przed utworzeniem związku wielkocząsteczkowego Hamowanie przez sprzężenie zwrotnesprzężenie zwrotne ujemne, USZ - gdy sygnał z gałęzi zwrotnej odejmuje się w węźle sumacyjnym od wartości referencyjnej.. 0 pkt za błędną, niepełną odpowiedź lub jej brak.. z doświadczenia wpływu.. Ogólne zasady metabolizmu a.. Budowa enzymów: - to białka - składają si ę z cz ęści białkowej i niebiałkowej-cz ęści ą niebiałkową mogą by ć: jony metali (np. Mg, Zn, Cu), niewielkie cz ąsteczki organiczne tzw. koenzymy (np. witaminy, przenośniki elektronów) - każdy enzym ma centrum aktywne - obszar, wKofaktory i koenzymy..

b) Za wyjaśnienie zasady regulacji - 1 pkt.

Wysoki poziom tyroksyny we krwi działa hamująco na przysadkę mózgową i powoduje zmniejszenie produkcji hormonu tyreotropowego.Zadania na marzec Zadanie 1.. Komentarz wideoNa schemacie przedstawiono mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej w szlaku metabolicznym, na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.. Skóra powłoka ciała Aparat ruchu Temat Organizm człowieka jako funkcjonalna całość Budowa i funkcje skóry Choroby i higiena skóry Ogólna budowa i funkcje szkieletu Materiał nauczania hierarchiczna budowa organizmu homeostaza i sprzężenie zwrotne układy narządów i ich .. ( wyjaśnia, na czym polega model regulacji aktywności enzymów zwany ujemnym sprzężeniem zwrotnym ( omawia budowę enzymów ( wyjaśnia mechanizm tworzenia kompleksu enzym-substrat ( wyjaśnia, w jaki sposób na szybkość reakcji enzymatycznych wpływają: stężenie substratu, temperatura, pH, stężenie soli, stężenie enzymu .. 1 pkt za prawidłowe podanie nazwy typu mechanizmu kontroli regulacji natężenia procesu oddychania.. • wyjaśnia mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicznychsprzężenie zwrotne..

Inhibicja przez sprzężenie zwrotne.

na czym polega metabolizm tłuszczów u zwierząt • omawia przebieg rozkładu .1 Plan wynikowy Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego CREATOR.. Regulacja szlaków metabolicznych Ujemne sprzężenie zwrotne - polega ono na hamowaniu działania enzymu katalizującego pierwszy etap szlaku przez produkt ostatniej reakcji danego szlaku.. Mechanizm ten dodatkowo zabezpiecza komórkę przed niepotrzebnym nagromadzeniem się produktów.sprzężenie zwrotne ujemne - podstawowy mechanizm homeostazy, gdzie zmiana czynników fizjologicznych wywołuje odpowiedź, która przeciwdziała tym zmianom.. Zadania pochodzą z oficjalnych arkuszy maturalnych CKE, które służyły przeprowadzaniu majowych egzaminów.. Oddychanie tlenowe .. na czym polega i w jakich warunkach zachodzi koagulacja i .• definiuje pojęcia: inhibitor, aktywator, ujemne sprzężenie zwrotne • wymienia podstawowe czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych • podaje rolę aktywatorów.. Inhibitory odwracalne, nieodwracalne, kompetycyjne i niekompetycyjne.. Nadmiar produktu końcowego (reakcji tego szlaku metabolicznego) hamuje działanie enzymu katalizującego pierwszy etap reakcji/pierwszego enzymu - w ten sposób zostają zahamowane wszystkie etapy reakcji tego szlaku / nie powstają produkty.. i inhibitorów enzymów • przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów • określa, na czym polega inhibicja, aktywacja..

Na czym polega regulacja szlaków metabolicznych przez ujemne sprzężenie zwrotne .

0 pkt; odpowiedź niepełna, zdający nie podał rodzaju sprzężenia zwrotnego przedstawionego na schemacie.aktywator, ujemne sprzężenie zwrotne • wymienia podstawowe czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznych • podaje rolę aktywatorów i inhibitorów enzymów • przedstawia sposoby regulacji aktywności enzymów na aktywność katalazy • określa, na czym polega inhibicja, aktywacja i ujemne sprzężenie zwrotne• wyjaśnienie, na czym polega i w jakich warunkach zachodzi koagulacja i denaturacja białek .. • omówienie regulacji przebiegu szlaków metabolicznych 2.Budowa i działanie enzymów • energia aktywacji .. • ujemne sprzężenie zwrotne• wyjaśnia, na czym polega funkcjonalne powiązanie między rybosomami, siateczką śródplazmatyczną, aparatem Golgiego a błoną komórkową .. i ujemne sprzężenie zwrotne • opisuje wpływ aktywatorów.. Wyjaśnij, jaki wpływ na działanie enzymów mają : a. temperatura b. pH c. stężenie substratu Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytanie : Jaki jest mechanizm działania cyjanku potasu i penicyliny na organizm człowieka .Jeżeli pod działaniem liberyny ilość tropowego hormonu wzrośnie to wskutek zwrotnego sprężenia on oddziałuje na podwzgórze, wzmagające wydzielanie statyny.. Na schemacie przedstawiono mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej w szlaku metabolicznym, na zasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego.. Ogólny wysoki poziom ujemnego sprzężenia zwrotnego sprzyja stabilności układu .Sprzężenie zwrotne ujemne jest praktycznie zawsze stosowane we wzmacniaczach bo zmniejsza zniekształcenia i poszerza jego pasmo przenoszenia (może wzmacniać sygnały z większego zakresu częstotliwości).Ale nie ma nic za darmo, wzmacniacz objęty takim sprzężeniem ma mniejsze wzmocnienie.. • wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego jako sposobu regulacji przebiegu szlaków metabolicznych • interpretuje wyniki.. Zakres podstawowy.. Do ich złożonej analizy może prowadzić dekompozycja.sprzężenie zwrotne ujemne) g. Wskazać możliwość pełnienia funkcji enzymatycznych przez cząsteczkę RNA.. Na podstawie: L. Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2000. a) Na podstawie schematu wyjaśnij, na czym polega przedstawiony mechanizm regulacji aktywności enzymatycznej.4.. Regulacja wydzielania dokrewnych gruczołów pozbawiona pośrednictwa nadrzędnych gruczołów zachodzi również w oparciu o ujemne zwrotne sprężenie.Sprzężenie zwrotne ujemne - z cybernetycznego punktu widzenia stanowi fundamentalny mechanizm samoregulacyjny, zachodzi, gdy informacja o rozbieżności pomiędzy wartością faktyczną i referencyjną parametru układu wykorzystywana jest do zniwelowania tej różnicy.. Reforma 2019Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Inne informacje Sprzężenia zwrotne mogą być zagnieżdżone, wieloobwodowe, wzajemnie na siebie wpływające..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt